สินค้าแนะนำ
แนะนำ
แนะนำ
แนะนำ
แนะนำ
ความรู้ที่น่าสนใจ

ดินดี คือดินที่มีชีวิต

หลักการดูแลดินให้อุดมสมบูรณ์ คือการสร้างดินชั้นอินทรีย์ ด้วยการเติมอินทรีย์วัตถุบนหน้าดิน

ดินขุยไผ่

ดินขุยไผ่สามารถนำไปเป็นส่วนผสมของดินปลูก​ต้นไม้​ ใช้ใส่ต้นไม้เพื่อความอุดมสมบูรณ์​ให้แก่ดิน

จุลินทรีย์ท้องถิ่น

จุลินทรีย์ท้องถิ่นมีประสิทธิภาพในการทำงานสูง ปรับตัวให้คงทนต่อสภาพที่ไม่เหมาะสมมานานแล้ว

ถ่านชีวภาพ

ถ่านชีวภาพ​ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ​ในการเจริญเติบโต​ของพืช

แปลงผักหมักปุ๋ย

แปลงผักหมักปุ๋ย (Keyhole Garden) คือแปลงปลูกผักที่มีท่อทำปุ๋ยหมักอยู่ในแปลง